Bestuur

De structuur van de BNCCA bestaat uit volgende lagen. De bestuursleden staan in voor de dagelijkse werking en de organisatie van wedstrijden en activiteiten.De vlootkapiteins zijn actief in de clubs en verdedigen er de belangen van de Cadet-klasse. Verder zijn er nog een aantal ondersteunende functies zoals de ICC vertegenwoordiger, de Nationale meter, de puntentellers, de materiaalmeester, de kampverantwoordelijke en de webmaster.

Stefaan Van Daele

Stefaan Van Daele

Voorzitter, PR

Nathalie Gunst

Nathalie Gunst

Ondervoorzitter, Trainings- & wedstrijdverantwoordelijke

Anja Van Goolen

Anja Van Goolen

Secretaris, Vlootkapitein Hombeek

Dirk Smet

Dirk Smet

Penningmeester

Jozef Verleye

Jozef Verleye

Vlootkapitein BZYC Brugge

Tim Stroobandt

Tim Stroobandt

Teller, Vlootkapitein RYCB Antwerpen, Webmaster, VPI

Claire Van Gorp

Claire Van Gorp

Kampverantwoordelijke, VPI

Patrick Schoonooghe

Patrick Schoonooghe

ICC verantwoordelijke

Jeroen Kerre

Jeroen Kerre

Materiaalverantwoordelijke, co-teller

Jurgen Cluytmans

Jurgen Cluytmans

Opmeter